Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Станислава Карагегова, Юлияна Тенева и Росица Христова

       

  Станислава Карагегова,  Юлияна Тенева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.