Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Седмично разписание-първи срок 2022/2023

ФУЧ се провежда извън седмичното разписание. Те са избираеми. Не са задължителни. Изборът е направен от родителя на съответния ученик.