Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Свободни места за ученици в училище

 

За настоящата учебна 2022/2023 година,

свободните места за ученици в училище са:

  • Първи клас - няма;

  • Втори клас - пет;

  • Трети клас- няма;

  • Четвърти клас - две.