Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

График за работа

График за работа на групите за компенсиращи мерки и наваксване на учебния материал, групите занимания по интереси, обща подкрепа и проектни дейности.