Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Електронен дневник

            Уважаеми родители,

        От месец септември 2020 г. НУ "Св. Климент Охридски" премина към електронен дневник ШКОЛО на адрес http://www.shkolo.bg/,

 в който е необходимо вие да си направите регистрация.