Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Безопасно лято

29 юни- Ден на безопасността на движението по пътищата

Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата.