Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Възстановяване на учебния процес

От утре, 12 март 2020 г. се възстановяват учебните занятия за учениците от НУ "Св. Климент Охридски" по график.

ВАЖНО!

Във връзка със заповед на министъра на МОН - господин Красимир Вълчев:

"Т.5  Образователните институции да създадат организация за информиране на родителите, че болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет или в друго определено за целта помещение и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от образователната институция.

Т.6 Настоящата заповед се издава при условията на чл.73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование."