Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Добро сърце

                               

                                       Уважаеми родители,

             Във връзка с откриването на новата учебна година Ви съобщаваме,

           че средствата, които сте предвивили за закупуването на цветя,

            можете да ДАРИТЕ за избрана от Вас благотворителна кауза.

 

         Педагогическият колектив на НУ "Св. Кл. Охридски", гр. Кюстендил