Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Проект "Твоят час"

   В училище и тази учебна година продължава работата по проек "Твоят час". Според желанията и интересите на учениците са сформирани 13 групи за извънкласни дейности. Една от групите е за преодоляване на обучителните затруднения по българси език и литература, а останалите са насочени към развитие на творческите заложби и интереси на учениците.

 Участниците в клуб "Природозащитници" заедно с родителите си почистиха двора на ЕГ "Д-р Петър Берон". Така те се включиха в кампанията на bTV Media Group "Да изчистим България заедно". Това бе и тяхната първата изява за тази учебна година.