Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Здравословно хранене

 В новата столова на училището, изрисувана с  герои от приказките, правила и съвети за здравословно хранене, ще се хранят децата от полуинтернатните групи.