Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Олимпиада по математика

Уважаеми родители, 

който желае, може да дойде в училище, за да разгледа проверената и оценена работа на своето дете.

19, 20 и 22 декември 2022г. от 08.00 до 16.30 часа в дирекцията.