Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Обучение

       Албена Петрова и Галина Иванова са включени в групата за участие в обучение по НП ,,Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. на тема ,,Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“, присъствената част на което е планирана за провеждане в НЦПКПС, гр. Банкя в периода 02.12.2022 г. – 04.12.2022 г.