Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Награждаване

 На 21 април 2022 година от 10:30 часа ще се проведе официалното награждаване

 на учениците, участвали със свои творби в конкурса "Моето училище".

 Изявата е част от мероприятията, свързани с отбелязване на 25-та годишнина

 от създаването на НУ "Свети Климент Охридски".