Антоанета Никова

                                                                                                

   специалност-начална педагогика

   IV професионално квалификационна  степен


   27 години педагогически стаж

 

 

  В работата си като педагог прилага максимални усилия и работи за постигане на максимални резултати, както по отношение на учебния процес, така и в извънкласните дейности със своите ученици.