Свободни места за ученици в училище

 

За настоящата учебна 2021/2022 година,

свободните места за ученици в училище са:

  • Първи клас - шест;

  • Втори клас - няма;

  • Трети клас- три;

  • Четвърти клас - едно.