НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Миглена Кръстева


Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Миглена Кръстева

Специалност ПНУП.

 

"За мен учителската професия е много отговорна, но и приятна за изпълнение работа.

Няма такова дете, което доброто отношение и възпитание да не го направи още по-добро."