Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Елка Пенкова

 специалност-начална педагогика

 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.

      33 години педагогически стаж

 

     ''Великото изкуство да се научи много

     е да се започне с малко". - Джон Лок