Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Веселка Динева

специалност-начална педагогика
V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му 1996 г.