Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Играя с мама и тате

 Състезателните игри се провеждат с четвъртокласниците и техните родители всяка година.