Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Рилски манастир

 На 11.V. 2012 година ученици от нашето училище посетиха Рилския манастир. Това бяха четвъртокласници представили се отлично на математическите състезания и  ученици заели призови места по гражданско образование. Те участваха в молебен за българското образование и разгледаха музея към Рилския манастир.