Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Випуск 2012

 На тържествена церемония четвъртокласниците получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основно образование. Със сълзи на очи те се разделиха със своите учителки госпожа Андреева, госпожа Пенкова и госпожа Динкова.

На добър час, мили деца!

Бъдете здрави, все така любознателни и трудолюбиви!