Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Важно!

          Уважаеми родители,

     Във връзка със заповедта на министъра, учебните занятия в НУ "Св. Климент Охридски" се възстановяват по график за първи учебен срок. Утре, 04.01.2021 г. (понеделник) в училище започва нормален учебен процес при спазване на епидемиологичните мерки за сигурност. Първи и трети клас-първа смяна, а втори и четвърти –втора смяна.

 Спазвайте мерките и се пазете!