НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Олимпиада по математика


Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Олимпиада по математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският кръг на Олимпиадата по математика ще се проведе на 16 декември 2017 година от 09:00 часа. 

Да пожелаем успех на нашите четвъртокласници.