Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Патронен празник на училището

         

 

 

     Патронният празник

на НУ "Св. Климент Охридски"

ще се проведе на 24.11.2017 година

от 12:00 часа в читалище "Пробуда".

 Заповядайте!