НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Патронен празник на училището


Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Патронен празник на училището

         

 

 

     Патронният празник

на НУ "Св. Климент Охридски"

ще се проведе на 24.11.2017 година

от 12:00 часа в читалище "Пробуда".

 Заповядайте!