Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

На добър час, четвъртокласници!

 

 

  

   На 01.06.2017 година от 18:00 часа

   учениците от IV клас ще получат

   тържествено своите удостоверения

за завършен начален етап на образование.