Печат

Откриване на учебната година

             

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

 

Влизат в класните стаи само учениците и класните ръководители. Престой в класните стаи – до 15-20 минути. В това време, директорът на НУ провежда обща родителска среща с родителите на първокласниците в двора, на открито. Учителите извеждат учениците и родителите взимат децата си.

Влизат в класните стаи само учениците и класните ръководители. Престой в класните стаи – до 15 минути. В това време, директорът на НУ провежда обща родителска среща на открито с родителите на второкласниците в двора. Учителите извеждат учениците, провеждат среща с родителите и учениците.

Влизат в класните стаи само учениците и класните ръководители. Престой в класните стаи – до 15 минути. В това време, директорът на НУ провежда обща родителска среща с родителите на третокласниците в двора, на открито. Учителите извеждат учениците, провеждат среща с родителите и учениците.

Влизат в класните стаи само учениците и класните ръководители. Престой в класните стаи – до 15 минути. В това време, директорът на НУ -провежда обща родителска среща на открито с родителите на четвъртокласниците в двора. Учителите извеждат учениците, провеждат среща с родителите и учениците.