Празник на училището

 

                                                                                         

                      

                          

 

   Патронният празник

на НУ "Св. Климент Охридски"

ще се проведе на 23.11.2018 година

от 11:00 часа в читалище "Пробуда".

 Заповядайте!