Математическо състезание "Питагор"

 Националното математическо състезание "Питагор" е за ученици от IV клас.

Времетраенето на състезанието е 120 минути и е балообразуващо за прием

в математическите гимназии след 4 клас. Ще се проведе в един кръг

на 14.05.2017 година от 9:00 часа.