Печат

Рилски манастир

 На 11.V. 2012 година ученици от нашето училище посетиха Рилския манастир. Това бяха четвъртокласници представили се отлично на математическите състезания и  ученици заели призови места по гражданско образование. Те участваха в молебен за българското образование и разгледаха музея към Рилския манастир.