Антоанета Никова

   

специалност-начална педагогика

IV професионално квалификационна степен


27 години педагогически стаж

 

 

В работата си като педагог прилага максимални усилия и работи за постигане на максимални резултати, както по отношение на учебния процес, така и в извънкласните дейности със своите ученици.