Евелина Димитрова

 

alt  специалност-начална педагогика с английски език
II професионално квалификационна степен

22 години педагогически стаж

 

“ Аз съм не само и единствено учител. Аз съм доверено и упълномощено лице на учениците и техните родители.
    Грижата за децата, изграждането на техните неповторими характери – това е моята най – голяма отговорност, мой професионален дълг и най – главното – мое призвание!”