НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Виолета Гогова

Виолета Гогова

13. 01. 18

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен
В училището работи от основаването му -1996г.