Виолета Гогова

13. 01. 18

специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен
В училището работи от основаването му -1996г.