Списък на членове на съвета на настоятелите

1. Снежана Райчова Терзийска
2. Валентин Димитров Златински
3. Ангелина Иванова Влашка
4. Лидия Викторова Попова
5. Мирослава Красенова Алексова
6. Евелина Павлова Димитрова
7. Росен Георгиев Мишовски
8. Сашка Емилова Христова
9. Ренета Кирилова Шишкова
10. Любка Иванова Наумова
11. Михаела Георгиева Крумова
12. Надя Борисова Георгиева
13. Елка Стоянова Паргова
14. Красимир Боянов Яначков