Печат

Играем

   Училището не е просто тебешир, маркер, черна или бяла магнитна дъска. То е мястото,където се чустваме свободни и независими. То е мястото, където  се научаваме не просто да четем и пишем ,а и на много други знания,които да ни помогнат в бъдещата ни реализация.
Заниманията в часовете по  физическо възпитание и спорт и в различните клубни форми в нашето училище е от ключово значение за изграждането на здравословен начин на живот, включващ редовна физическа активност и пълноценен хранителен режим. Всеки ученик може да избере един от клубовете:
Футбол
Бойни изкуства
Спортни, модерни и народни танци
В игрите и спорта  започва пътеката на истинските приятелства. Заедно в отбора или екипа преживяваме  радости от успехи, или споделяме загубата. Така изграждаме си доверие, учим се на взаимопомощ и колективизъм.