Свободни места за ученици в училище

 

За предстоящата учебна 2021/2022 година,

свободните места за ученици в училище са:

  • Първи клас - четири;

  • Втори клас - две;

  • Трети клас- едно;

  • Четвърти клас - едно.