Печат

Анкета за родители

 Линк към анкетата за родители относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.