НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - Математическо състезание "Европейско кенгуру" 2018 година

Математическо състезание "Европейско кенгуру" 2018 година

 

 

Резултати:

Първи клас

 

Втори клас

 

Трети клас