Печат

График на учебното време

 

График

Ваканции

Неучебни дни

Допълнителни дейности по образователно-възпитателния процес през 2017/2018 учебна година  (дни, в които няма учебни часове)

                                Коледен концерт - 22.12.2017 г.

Планирани екскурзии с учебна цел и училище сред прородата

                                           1 ден от месец май 2018 г.

                                                        от 2 до 4 дни месец април-май 2018 г.